Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Fyll på med kunskap: styrelseutbildning

2018-01-18

Våren 2018 har vi genom Studiefrämjandet möjlighet att erbjuda ett antal tillfällen för utbildning i styrelsekunskap. De datum som är fastslagna är utbildningar i Jönköping och Visby. Utbildningarna riktar sig till styrelseledamöter i Friluftsfrämjandet Region Östs lokalavdelningar som behöver få en grund att stå på i sitt styrelse- och föreningsarbete.

Målet med kursen: Grundläggande förenings- och styrelsekunskap. Att känna till vilket ansvar styrelsen har, vilka roller som finns i en styrelse, och hur den demokratiska processen fungerar.

Studiefrämjandets pedagogik bygger på ett lustfyllt lärande i ett positivt arbetsklimat. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte och pedagogiska övningar. Utbildningen bygger på deltagarengagemang och upplevelsebaserat lärande.

JÖNKÖPING

Lördagen den 17 mars med chans till fördjupning söndagen den 18 mars. Utbildningen är ett samarrangemang med andra föreningar. Obs! Ange att du kommer från Friluftsfrämjandet vid anmälan, då blir utbildningen kostnadsfri för dig. Länk till mer information och anmälan på Studiefrämjandets webb.

VISBY

Lördagen den 14 april med chans till fördjupning söndagen den 15 april. Utbildningen är ett samarrangemang med andra föreningar. Obs! Ange att du kommer från Friluftsfrämjandet vid anmälan, då blir utbildningen kostnadsfri för dig. Länk till mer information och anmälan på Studiefrämjandets webb.