Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Mångfald

2018-11-29

Friluftsliv för ALLA! Friluftsfrämjandet vill erbjuda ett sammanhang som är öppet för ALLA. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten; som deltagare, ledare, funktionärer eller ledamöter.

För närvarande är Mångfaldsrådet vilande!


Friluftsfrämjandet Region Mälardalen strävar efter att erbjuda äventyr för ALLA oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mångfaldsarbete och inkludering är viktigt för vårt samhälle, vår organisation och för oss medlemmar. Det bidrar även till att vi speglar hur samhället vi i verksamma inom ser ut och det är därmed en del i att säkra organisationens tillväxt och framtid.


Prata Mångfald och möjligheter
Vill ni komma igång med att tänka mångfald, tillgänglighet och inkludering i lokalavdelningen? Börja med att hålla en workshop med hjälp av dokumentet "Verktyg för att skapa äventyr för alla"

Mångfaldsrådet möter upp
Rådet har medverkat i olika sammanhang såsom under Ledarveckan Sommar och Ledarveckan Vinter, vid fortbildningstillfällen som Utblick och under Pride. Vid dessa tillfällen ordnade rådet till exempel workshopar och stöttade ledare som genomförde aktiviteter.

Friluftsfrämjandet på olika språk
Informationsbroschyren du finner här intill är till för den som är nyfiken på Friluftsfrämjandets verksamhet och talar ett annat språk. Sprid dem gärna!

Friluftsfrämjandets verksamhet är till för ALLA. Låt äventyret börja!

Har du frågor gällande Mångfaldsrådet vänd dig till Bertil Alhqvist

bertil.ahlqvist@friluftsframjandet.se