Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet

2020-05-27

2020-11-16 Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade vårt samhälle och allt förändrades fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek.

Uppdaterad 2020-11-16

För att stärka folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen så genomför Friluftsfrämjandet under 2020, utöver ordinarie verksamhet, kraftsamlingen ”Ett äventyr extra” som syftar till att erbjuda 1000 extra äventyr, samt flertalet kampanjer med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten. Dessutom erbjuder våra förskolor I Ur och Skur stöd till andra förskolor som vill arbeta mer med utomhuspedagogik.

Denna text konkretiserar hur Friluftsfrämjandet agerar med anledning av covid-19. Friluftsfrämjandets fokus är roliga, trygga och lärorika äventyr. Det är därför självklart att Friluftsfrämjandet ska följa regeringens samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För att minimera risken för smittspridning ska

 • personer som deltar i verksamheten vara friska.
 • verksamheten främst genomföras utomhus eller digitalt.
 • ett fysiskt avstånd (mellan personer över 18 år, och som inte umgås nära utanför Friluftsfrämjandets verksamhet) på minst en armlängd upprätthållas.
 • alla som deltar i verksamheten tvätta händer noga och ofta.
 • trängsel och folksamlingar undvikas.

Friluftsfrämjandets verksamhet (äventyr, utbildningar och möten) ska anpassas genom att

 • storleken på grupper är maximalt 8 personer, inkl. ledare.
 • resor till och från kan göras med minimal risk för smittspridning (exempelvis genom att undvika risk för trängsel vid stationer, förlägga verksamheten på cykelavstånd, eller resa med bil).
 • övernattning i samband med verksamheten kan göras med minimal risk för smittspridning (exempelvis genom att använda många små tält istället för att flera delar på ett tält, rum eller vindskydd).
 • matlagning och måltider kan göras med minimal risk för smittspridning (exempelvis genom att inte laga mat tillsammans samt att äta utomhus).
 • planera verksamheten så att om en deltagare eller ledare börjar visa symptom (under pågående verksamhet) så ska han/hon tryggt och effektivt kunna avsluta sitt deltagande i verksamheten.

Om någon eller några av deltagarna/ledarna är i riskgrupp så ska verksamheten genomföras inom tidsmässigt kortare aktiviteter (förslagsvis max ett fåtal timmar) och i ett lokalt naturområde, eftersom det ger mycket goda förutsättningar för anpassningar (enligt ovan).

I de fall där en region eller Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala skärpta allmänna råd så ska Friluftsfrämjandet självklart även följa dessa, lokalt och/eller regionalt. Det betyder, med utgångspunkt i de rekommendationer som står här ovan, ytterligare anpassningar av verksamheten. Exempelvis, det lokala rådet från Folkhälsomyndigheten kring att ”undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med” innebär att all verksamhet inomhus bör skjutas upp, eller genomföras digitalt eller utomhus, och att all verksamhet utomhus endast genomförs med extra stor noggrannhet kring fysiskt avstånd mellan personer (eller familjer).

Friluftsfrämjandets verksamhet genomförs främst av lokalavdelningarna, av utbildade ledare. I våra ledarutbildningar ingår kunskaper och färdigheter för trygga och säkra äventyr. Dessa kunskaper och färdigheter ska användas för att omsätta innehållet i denna text till verksamhet som har minimal risk för smittspridning. Vi rekommenderar nära dialog och avstämning mellan ledare och styrelsen kring specifika säkerhetsplaner (inkl. fokus på covid-19) för alla verksamheter.

Denna text uppdateras löpande, utifrån ev. nya lagar eller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Håll i, håll ut och håll avstånd.

Med vänliga hälsningar,
Lars Lundström, generalsekreterare

 

Frågor ang. hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet
Om du som medlem har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med ledaren för aktuell friluftsaktivitet eller styrelsen i din lokalavdelning. Om du som ledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med grenledaren/styrelsen i din lokalavdelning.

Om ni som styrelse i en lokalavdelning har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen/anställda/utbildningsteam i er region. Om du som kursledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen i din region, utvecklingsgruppen eller verksamhetsansvarig på rikskontoret.

 

Läs mer:

 •