Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet

2020-05-27

Folkhälsomyndigheten framhåller att Friluftsfrämjandet har ett mycket viktigt uppdrag och uppmuntrar oss att fortsätta genomföra friluftsaktiviteter med barn, unga och vuxna (under 70 år).

Uppdaterad 2020-05-27

Friluftsfrämjandet har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten (2020-04-01), för att diskutera och konkretisera hur vår organisation bör tolka deras föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att fr.o.m. nu ställa in alla våra friluftsaktiviteter (i grupp) för deltagare och ledare som är 70 år eller äldre, samt att starkt uppmana alla deltagare, ledare och förtroendevalda som är 70 år eller äldre, och/eller tillhör en riskgrupp, att inte delta i Friluftsfrämjandets friluftsaktiviteter eller fysiska möten/utbildningar, tills vidare.

Jag uppmanar våra förtroendevalda att genomföra möten via digitala kanaler eller telefon, så att alla ges möjlighet att vara med. Friluftsfrämjandet erbjuder Office365-paketet och Storyals kostnadsfritt till samtliga ledare och förtroendevalda, vilket inkluderar bra program för möten och samarbete via digitala kanaler.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss dessutom att anpassa våra friluftsaktiviteter för att minimera smittrisk, genom att:

 • inte samåka till friluftslivsaktiviteter, möten eller utbildningar,
 • inte dela tält eller vindskydd (eller rum i stuga),
 • inte laga mat tillsammans,
 • hålla avstånd mellan alla vuxna deltagare och ledare (minst cirka 2 meter),
 • planera för att närkontakt mellan barn minimeras (och ha en dialog med barnen kring detta), samt
 • fortsätta följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, löpande.

För Friluftsfrämjandet är deltagare, ledare och förtroendevalda som är 70 år eller äldre, och/eller tillhör en riskgrupp, en mycket viktig del av vår organisation. Det är därför oerhört tråkigt att risken för smittspridning innebär att dessa deltagare och ledare under en period nu ej kan delta i våra gemensamma friluftsaktiviteter. Jag längtar tills dagen dessa föreskrifter och allmänna råd lyfts, och vi alla återigen kan ses, tälta och laga mat tillsammans, oavsett ålder och hälsa.

Jag vill återigen understryka att Friluftsfrämjandet ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Vår tolkning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020-04-01) är fortsatt att friluftsaktiviteter nära (för att avstå onödiga resor), i små grupper*, med deltagare och ledare som är symptomfria, under 70 år och ej i riskgrupp, samt med ett innehåll som är anpassat för att minimera smittrisk (se punktlista ovan) fortfarande bör genomföras, tills vidare. Denna tolkning gäller även utbildningar. En uppdatering om verksamheter för barn- och ungdomar upp till 18 år samt hur vi följer utveckling finns nedan i texten.

Denna text uppdateras löpande, utifrån ev. nya lagar eller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Med vänliga hälsningar,
Lars Lundström, generalsekreterare

* Rekommendationen från Friluftsfrämjandet är max cirka 10 vuxna (inklusive deltagare och ledare) per grupp inom vuxenverksamheten. 

 

Uppdatering kring verksamheter för barn och ungdomar (upp till 18 år)

2020-05-19

Sommarens läger- och kolloverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år kan genomföras även i år var Folkhälsomyndigheten budskap under gårdagens presskonferens (2020-05-18). Det är viktigt för barn- och ungdomars hälsa var budskapet. Det innebär att Friluftsfrämjandets verksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år kan fortsätta under sommaren.

Friluftsfrämjandet reviderar därför våra tidigare rekommendationer kring gruppstorlek på max 10 personer till max 50 personer enligt nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Även för våra ordinarie grupper inom barn- och ungdomsverksamheten. Detta gäller dock enbart för barn- och ungdomsverksamheten och med ett stort ansvar att följa de allmänna rekommendationerna.

Folkhälsomyndigheten allmänna rekommendationer för aktiviteter vid lägerverksamhet:

 • Inte samåka till aktiviteten eller lägret
 • Aktiviteter utomhus är att föredra
 • Ökat avstånd mellan sovplatser och sittplatser
 • Håll en god hygien och tvätta händerna ofta
 • Lokala aktiviteter utan längre resor
 • Stanna hemma vid sjukdom och även vid lindrigare symtom
 • Var på en plats där barn eller ungdomar som insjuknar snabbt och enkelt kan ta sig hem från lägervistelsen

 

Utvecklingen av rekommendationer för vuxna över 18 år samt personer över 70 år och personer i riskgrupp

2020-05-27

Under måndagen den 26 maj 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med att rekommendationerna för personer som är över 70 år och personer i medicinsk riskgrupp är oförändrade. Detta som en följd av att man i nysläppt studie ser en ökad risk för att drabbas av Covid-19 ju äldre personen är.

 

Friluftsfrämjandet kommer därför fortsatt behålla rekommendationen att personer över 70 år samt personer i medicinska riskgrupper inte deltar i Friluftsfrämjandets ledarledda aktiviteter, fysiska möten och utbildningar. Dock uppmuntrar vi er till friluftsliv på egen hand under denna perioden, men håll avstånd till andra.  

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande.

Vill man fördjupa sig i underlaget till detta kan man läsa mer här.

 

2020-05-19

Friluftsfrämjandets följer utvecklingen av Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer för vuxna samt specifika för personer över 70 år och personer i riskgrupp. Vi kommer uppdatera Friluftsfrämjandets rekommendationer efter vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att ge er bästa möjliga guidning för att bedriva en trygg och säker verksamhet genom Covid-19-krisen.


Läs gärna även:

Frågor ang. hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet

Om du som medlem har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med ledaren för aktuell friluftsaktivitet eller styrelsen i din lokalavdelning. Om du som ledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med grenledaren/styrelsen i din lokalavdelning.

Om ni som styrelse i en lokalavdelning har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen/anställda/utbildningsteam i er region. Om du som kursledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen i din region, utvecklingsgruppen eller verksamhetsansvarig på rikskontoret. När Friluftsfrämjandets riksorganisation har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskuteras det med Folkhälsomyndigheten.

Om du som kassör har funderingar kring återbetalningar och avbokningar finns det viktig information nedan:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bett Friluftsfrämjandet att sprida följande information, med anledning av covid-19: