Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Kallelse till årsmöte i Tyresö lokalavdelning

Nu är det dags för lokalavdelningens årsmöte 2021

Länk till årsmötet. Anmäl dig för att få en inbjudan på Teams:
 
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/friluftsframjandet-tyreso-arsmote/
 
DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021-03-10 kl 19.00 i TEAMS
 
1) Styrelsen hälsar alla välkomna och ordförande öppnar mötet, Val av ordförande och sekreterare för mötet, Val av 2 justerare tillika rösträknare för mötet
2) Mötets behöriga utlysande
3) Godkännande av dagordningen
4) Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen
5) Genomgång och godkännande av resultat- och balansräkning
6) Genomgång av revisionsberättelsen
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Behandling av ärenden som ingivits till styrelsen eller som hänskjutits till årsmötet av styrelsen
9) Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
10) Val av styrelseordförande, Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter,
Val av styrelseledamöter, Val av suppleanter, Val av 2 revisorer och 1 suppleant
11) Val av valberedning
12) Val av 2 ombud och 1 ersättare till Regionstämman
13) Bestämma nivå för utrustningsbidrag och modell för finansiering av ledarutbildningar
14) Årsmötets avslutande