Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Angående Corona

2020-03-12

Vad händer med våra aktiviteter i Södertälje lokalavdelning med anledning av Corona-viruset?

Allmänt

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta - mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det i dagsläget ingen anledning att friska personer ska stanna hemma efter en resa, oavsett resmål. Folkhälsomyndigheten bedömer att utestängning av friska personer inte är en effektiv åtgärd utan vår verksamhet (inkl aktiviteter och möten) är öppna som vanligt. Det är osannolikt att friska personer skulle orsaka smittspridning.

Allmänna råd för att undvika att bli smittad och att smitta andra är att tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion.

Årsmötet 13 mars

Om du är anmäld till årsmötet på fredag den 13 mars men känner oro inför att träffa andra personer är det självklart ok att avstå från att komma. I görligaste mån kommer vi då att återbetala pengarna för middagen. Vi litar på att alla gör en klok bedömning med hänsyn till egen och andras oro och exponering/risk.

Övriga aktiviteter

Då våra aktiviteter i övrigt sker utomhus avser vi i nuläget inte att ställa in några aktiviteter, men förutsätter att alla deltagare följer gällande rekommendationer och regler. Om du som deltagare har några frågor, kontakta din ledare för aktiviteten eller skicka e-post till sodertalje@friluftsframjandet.se 

Vi rekommenderar att ni följer utvecklingen och råden från Folkhälsomyndigheten. Här hittar ni mer information https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/.