Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsmiljö

Friluftsmiljön i Söderort lokalavdelnings område kännetecknas av tillgång till ett relativt stort, ännu opåverkat skogsområde (Nacka-reservatet) som gränsar till flera av de stadsdelar som ingår i lokalavdelningen.

Utefter de tunnelbanelinjer som finns i vårt område, liksom på flera andra platser där utrymme ansetts ha funnits, har skett och planeras ske en omfattande förtätning av bebyggelsen, som i flera fall sannolikt inneburit och innebär en förlust av gröna närområden som varit skogsmulleplatser och lokala, omtyckta strövområden.

De ingrepp som planeras redovisas i och för sig utförligt under stadens webbsidor (http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/), men redovisningen av hänsyn till och följderna för friluftsmiljön redovisas ganska styvmoderligt.

Vill du vara med och bevaka friluftsmiljöfrågor är du välkommen, kontakta lokalavdelningen.