Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Norrtälje Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Norrtälje lokalavdelning av Friluftsfrämjandet framlägger för årsmötet följande berättelse för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen:                           Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande                         Björn Persson mandat t o m              2020

Vice ordförande                 Astrid Landgren Patterson                  2021

Sekreterare                         Jenny Gustavsson                           2021

Kassör                                Sofia Sjölund                                  2020

Ledamöter                          Stefan Walter                                  2021

Ylva Sundström                                                                        2020

Johan Pettersson                                                                     2020

Suppleanter                        Paulina Walter                                 2020

                                        Joar Segevall                                  2020                     

Styrelsen har under 2020 haft 5 protokollförda möten.

Revisorer:                          Gunnar Lodin och Rickard Dahlberg har varit revisorer.

Valberedning                     Valberedning till årsmötet 2020 har varit Sara Björklund.

                                           Styrelsen har tillsatt följande sektionsledare:    

Långfärdsskridsko:            Mathias Frödin

Seniorsektion:                    Ove Söllvander

Skidskola:                          Ylva Sundström

Kvisthamrabacken:            Björn Persson

Barnverksamheten:            Astrid Landgren Patterson

Årsmöte: Lokalavdelningens årsmöte hölls 2020-05-24 utomhus vid klubbstugan, Kvisthamrabacken.

Verksamheter under året: 

Långfärdsskridsko: Dåliga isar inbjöd inte till åkning. En teoretisk kurs hölls med 6 deltagare samt en prova-på kurs.

Seniorgruppen: Under våren kunde vi genomföra 5 vandringar innan vi måste sluta pga. Covid-19.  Under hösten gjorde vi en nystart och kunde genomföra 1 cykeltur samt 3 vandringar innan vi åter fick stänga ner. Totalt så deltog C.a 200 personer under dessa vandringar

Skid - och snowboardskolan: Ingen verksamhet under 2020 pga snöbrist.

Kvisthamrabacken: Ingen verksamhet under 2020 pga vädret.

Barnverksamhet:

Skogsknopp: Under vårterminen har skogsknopparna Älvorna sin sista Knopp-termin.  Ledare: Astrid Landgren Patterson och Linnea Lindgren. Under hösten startades en skogsknopparna för barnen födda sent 2017 och 2018. Det var 5 träffar under hösten. Ledare: Pontus Stefansson.

Skogsknytte: Under våren har Skogsknyttegruppen för barn födda 2015. Det har varit 5 träffar/termin. Ledare: Joy Dajotoy. Under hösten blev Älvorna Knyttebarn. Ledare: Astrid Landgren Patterson och Linnea Lindgren.

Skogsmulle: Under våren har Skogsmullegruppen Ekorrarna haft sin sista termin. Barnen är födda 2013-2014. Ledare: Astrid Landgren Patterson och Mikael Norberg. Under hösten har skogsmullegruppen letts av Joy Dajotoy, Kerstin Mundt-Petersen, Aurelie Jakobsson.

Strövare: Strövarna Vargarna har fortsatt med 5 träffar/termin och avslutade vårterminen med en övernattning. Barnen född 2011-2012.  Ledare Mia Lindgren, Annika Ismaker, Thomas Mattsson. Strövarna Ekorrarna hade sin första strövartermin. Ledare: Astrid Landgren Patterson, Mikael Norberg och Tove Videfors.

Frilufsare: Våra frilufsare håller till i Edebo och haft 6 träffar per termin och ca 6 barn per träff. Barnen är födda 2008-2010. Ledare: Åsa Forsman och Anna Ramberg.