Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Inventarielistan

Mycket av vår gemensamma utrustning förvaras i vårt förråd.  Bokning av utrustning skall ske via invetarielistan

Utrustning som är gemensam för alla grenar skall förvaras i vårt förråd. Även många sektioner/grenar förvarar sin utrustning där, t.ex. Friluftsskolan.

Vill man boka gemensam utrustning eller utrustning som tillhör Friluftsskolan skall detta ske via vår inventarielista.

Inventarielistan sköts m.h.a. Google drive. Det betyder att man måste ha ett "google+"-konto. (Se information om detta som finns på "För ledare > Friluftsskolan>Närvarolistor")

Observara att man måste ha fått behörighet från sin grenledare för att komma åt listan. (Grenledare kan få det genom att maila it.ff.malaro@gmail.com )

Respektive grenledarna kan också informera om hur man kan hämta bokad utrustning.

Några enkla men viktiga regler

  • Utrustninng skall bokas via inventarielistan. Notera, datumintervall då  utrustningen skall lånas, namn, email och mobiltfn i kolumnen "Bokad/Utlånad"
  • När utrustning hämtas från förrådet skall lånet kvitteras i "svarta boken" som hänger i förrådet.
  • Återlämna lånad utrustning snarast möjligt. Detta skall noteras både i "svarta boken" och i inventarielistan där bokningen skall tas bort. 
  • "Långlån" får bara förekomma efter godkännande av grenledare.
  • Skulle skada uppstå på lånad utrustning kontakta grenledare omgående och notera i kommentarskolumnen på inventarielistan
  • Vid bokning av klätterutrustning måste klätteransvarig ledare kontaktas. Se "Friluftsskolan>Spindelgruppen"