Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skidskolan: COVID information

2021-02-02

Riktlinjer för skidskolans genomförande m.a.p. Covid.

TILLÄGG TILL SÄKERHETSPLANEN SÄSONG 20/21 

COVID -19 

Det ska vara tryggt att gå i skidskola. Inte bara för att vi lär oss hur vi ska åka säkert i backar och liftar, utan även med tanke på risk för smittspridning.  Skidskola är inte en sammankomst utan en utbildning och då kan vi vara 10 pers. Vi väljer att vara färre för att minska risken för smittspridning. 

Samlingsplatserna är väl utspridda för att undvika trängsel vid uppstart och avslut. Varje grupp informeras separat plus att det ligger uppe på webben.  Tydliga skyltar kommer att finnas på plats också. 

Vi håller minst en stavlängd mellan oss. 

Har man symtom avstår man naturligtvis från att delta i skidskolan. Vi förbehåller oss rätten att avvisa den som uppvisar symptom. 

Vi önskar att endast en vuxen följer barnet till skidskolesamlingen.  

De grupper som åker lift ber vi medföljande att uppehålla sig i närområdet dock inte precis vid backen för att undvika att det uppstår folksamling. 

 I de grupper vi behöver föräldrahjälp är grupperna minskade för att ni ska kunna hålla ett säkert avstånd till varandra. Man drar endast upp sitt eget barn. Alltid handskar på.

Vi åker en och en på släpliften, endast de som känner sig osäkra på att åka själva åker ihop.  

Vi använder inte våra skidskolevästar för deltagare i år. Endast instruktörer och hjälpledare använder väst som de ansvarar för under hela säsongen. Undantag är Lokatt yngre som tilldelas en väst som återlämnas sista gången.

All eventuell hantering av utrustning sker på ett sätt där vi minimerar smittoriskerna. Alltid handskar på. Det finns desinfektionsspray till utrustning  och händer efter användande. 

I stugan får max 1-2 personer vistas samtidigt. 

Traditionella avslutningen med gemensam utdelning av diplom och pins och korvgrillning ställs in. Diplom och pins delas ut vid respektive grupps avslutningspunkt.

Tillsammans kan vi genomföra en säker skidskola genom att följa och respektera rekommendationerna. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLAOs rekommendationer. 

imagehggi9.png