Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Ordförande har ordet

2022-01-12

Hej alla medlemmar i Huddinge lokalavdelning. Vi blir digitala! Vår medlemstidning Dropp Ut försvinner i sin hittillsvarande form, dvs i pappersformat som alla medlemmar får hem i brevlådan.

I stället kommer vi att mejla ut ett nyhetsbrev några gånger om året. Nyhetsbrevet kommer att innehålla aktuell information och artiklar från vår verksamhet. Mejla gärna till styrelsen om vad Du vill se i nyhetsbrevet. Brevet har fått arbetsnamnet ”Nya Dropp Ut”. Har Du förslag på vad det ska heta så hör av Dig. Bra förslag belönas.

Skicka önskemål om innehåll och namnförslag till Gunilla Andér gunillakander@gmail.com

Även 2021 har varit ett annorlunda år präglat av Corona-pandemin. Tyvärr ser det i skrivande stund ut som om vi får leva med den en bra bit in på 2022. Dessbättre har vi kunnat anpassa vår verksamhet så att vi har kunnat genomföra i stort sett alla planerade aktiviteter. Vi har också hittat rutiner med t.ex. digitala möten som säkert kommer att permanentas i viss omfattning.

En annan nyhet är att vid riksstämman i våras antogs ett nytt sätt att arbeta med verksamhetsplanering. Fr.o.m. 2022 kommer vi att jobba med treåriga verksamhetsplaner som bryts ner i aktivitetsplaner för varje år. Detta ger oss en mer långsiktig planeringshorisont som lättare kan ställas mot den vid riksstämman antagna tioåriga strategin.

En viktig förutsättning för att vi ska kunna genomföra våra aktiviteter är våra ledare, utan dem ingen verksamhet. I såväl den tioåriga strategin som den treåriga verksamhetsplanen är fokus mycket starkt på ledare och ledarledda äventyr. Är Du intresserad av att bli ledare så hör av Dig till kansliet eller någon i styrelsen. Ett ledaruppdrag i Friluftsfrämjandet är meriterande att ha i sitt CV.

Vi i Huddinge lokalavdelning är lyckligt lottade som har möjlighet att ha ett kansli som stöttar verksamheten. Jag vill på styrelsens och hela lokalavdelningens vägnar tacka Anders för den service han ger oss alla.

Jag vill slutligen ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till er alla som genom att skänka Friluftsfrämjandet i Huddinge en del av er fritid möjliggör att vi kan bedriva vår omfattande verksamhet.

Med en önskan om ett innehållsrikt Friluftsfrämjarår 2022!

 

Leif Malmlöf
Ordförande