Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Från Riksstämman

2024-06-13

Årets Riksstämma hölls i Jönköping i kulturhuset Spiran med ett 80-tal deltagare, varav 57 var ombud. Riksstämman är Friluftsfrämjandets högst beslutande organ och hålls var tredje år. Under två dagar diskuteras och behandlas inkomna motioner, strategifrågor, 3-årig verksamhetsplan och budgetplan för 2024, stadgeformuleringar, styrdokument och riktlinjer.

Några axplock av beslut från årsstämman är bland annat ändrat datum för medlemsåret. Från och med 2025 gäller medlemsåret från 1 september till 31 augusti. Medlemsavgifterna höjs för vuxna till 395 kr, barn 115 kr, ungdom 190 kr och familjemedlemskap 590 kr per år.

Även en workshop fanns under stämman och undertecknad deltog i Ny grafisk profil - Den blå tråden, som håller på att tas fram. Den nya profilen ska så småningom bli tillgänglig för alla aktiva inom Friluftsfrämjandet.

Sist men inte minst viktigt hölls personval till riksstyrelsen. Anna Nergårdh blir ny ordförande för Friluftsfrämjandets riksstyrelse. Hon tar över efter Erik Lundvik som avgår efter 12 år. Anna är vald på en mandattid på tre år.

Mer och detaljerad information om alla bra och viktiga beslut som togs under stämman kommer framgent att finnas tillgängligt på webben, alternativt kontakta Friluftsfrämjandets rikskontor.

 

Gina Hellman, ombud på Riksstämman