Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Välkommen till regionstämma 2023

2023-02-03

Regionstämman är forumet där medlemmarna träffas för att diskutera och besluta om verksamhetens framtid. Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi ha tid för samtal och workshop om vad som gör att vi vill verka ideellt i vår förening. Lunch serveras av utomhuskocken Ari Sorsa från Gävle lokalavdelning

På regionstämma väljs regionstyrelse som ska leda organisationen och en valberedning som ska ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och övriga poster i organisationen. Regionstämman godkänner också föregående års bokslut. Vi kommer att ta upp region Mälardalens handlingsplan för verksamheten under 2023 samt ev. budgetavvikelser.

Du eller de ombud som representerar lokalavdelningen är viktiga! Försök fylla alla era ombudsplatser. Se bifogad lista på vilket antal representanter som lokalavdelningen förfogar över.

Senast den 30 mars behöver vi din anmälan som du gör i Äventyrshanteraren.

 

Program
Vi startar med fika och sedan börjar årsmötesförhandlingarna. Vi äter vår lunch ute. Efter lunch kommer Aron Schoug att hålla en workshop med oss om att få bättre förståelse för ideella ledare och förtroendevaldas olika drivkrafter. Det kommer också att finnas tid till samtal och erfarenhetsutbyte.


Motioner
Om du har förslag till ärende som du vill ska behandlas vid regionstämman behöver regionstyrelsen få det senast tre veckor före stämman, d.v.s. senast den 31 mars. Lokalavdelningar (LA) och enskilda
medlemmar i någon av regionens lokalavdelningar har möjlighet att skicka in förslag/motioner till regionstämman. Motion från enskild medlem skickas in genom medlemmens lokalavdelning och med LAs utlåtande till regionkontoret. Tips på hur du skriver en motion.


Ombud till riksorganisationens årsstämma
På regionstämman kommer regionens ombud till Riksorganisationens årsstämma att väljas.Nominera gärna personer till detta så snart som möjligt.

Anmälan av ombud till årsstämman behöver ske senast den 10 april 2023. Det görs till elinor.nordquist@friluftsframjandet.se                   


Handlingar
Årsmöteshandlingar finns här.


För mer information se Inbjudan regionstämma till höger.

Väl mött!

Regionstyrelsen Mälardalen och Regionkontoret

Inbjudan regionstämma 2023

Röstläng Mälardalen

Röstlängd riksorganisationens årsstämma