Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Strandskyddsutredningen

Under 2019 påbörjades en utredning om strandskyddet där Friluftsfrämjandets Torgny Håstad är en av 25 experter som bidragit i utredningen. Nedan kan du läsa om utredningen och Torgnys särskilda yttrande.

I regeringens januariöverenskommelse med stödpartierna ingår en 73-punktslista som beskriver områden som ska lösas under mandatperioden. Där finns punkten ”Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden". Den innehåller bland annat ett tydligt krav på att det ska vara enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden men också att det ska finnas förstärkt strandskydd för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade.

En utredare tillsattes sommaren 2019 med uppdraget att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden. Utredaren knöt till sig ca 25 experter för att höja kunskapsnivån under utredningen. Friluftsfrämjandet tillfrågades av regeringskansliet om vi ville bidra med en expert och vi föreslog Torgny Håstad. Vår bild är att Torgny, som är medlem i Friluftsfrämjandet, är en av landets främsta experter inom området.

Vår expert har under hela utredningen bidragit med relevanta synpunkter och påpekanden. Trots detta skiljer sig utredarens förslag, på flera väsentliga områden från vår experts och Friluftsfrämjandets ståndpunkt. Detta ledde fram till att vår expert lämnade in ett ”särskilt yttrande” som beskriver vår avvikande mening. Av utrymmesskäl blev det särskilda yttrande som publiceras i utredningen mycket komprimerat. Om du vill ta del av vår experts mer utvecklade särskilda yttrande, läs mer här.

Nu har utredaren lämnat över utredningen till regeringskansliet. Vad som sedan händer med utredningen ansvarar miljödepartementet för. Troligtvis kommer förslaget att skickas ut på remiss och den remissen kommer Friluftsfrämjandet att lämna sitt yttrande över. Småningom blir det säkert en proposition som läggs på riksdagens bord för beslut.

Tillsammans med fyra andra stora frilufts- och miljöorganisationer skrev Friluftsfrämjandet en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet samma dag som utredningen presenterades.