Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Sju av tio politiker efterfrågar en friluftsmärkning för förskolor och skolor

I en undersökning genomförd av Friluftsfrämjandet efterfrågar nästan sju av tio kommunpolitiker en friluftsmärkning för förskolor och skolor. Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik och expertis kan därför vända trenden.

28/12 2020

För oss är naturen det självklara klassrummet, där är hela kroppen i rörelse och alla sinnen stimuleras. Då sker ett fördjupat lärande, som ger bestående kunskap och många hälsofördelar. De som fått lära känna naturen som barn, bryr sig också mer om den som vuxna.

Men, Naturvårdsverkets senaste uppföljning av riksdagens nationella friluftsmål ”Ett rikt friluftsliv i skolan” visar på en negativ trend samt att friluftsliv och utevistelse i skolan inte har en stark ställning i realiteten. Dessutom saknas kompetens hos lärare och stöd från ledning samt tillgänglighet till natur i närheten av skolan.

I dag är det många människor i alla åldrar som känner till Skogsmulle och hans budskap. Sedan Skogsmulle introducerades till det svenska folket på 50-talet har han bidragit till att många generationer tagit steget ut i naturen och fått ta del av de värderingar som förmedlas. Däremot är det inte lika många som känner till att Friluftsfrämjandet bedriver utomhuspedagogik och friluftsliv i cirka 500 förskolor och skolor genom våra verksamheter I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna.

Forskning visar att utomhusundervisning har en positiv effekt på inlärningsförmågan och därmed skolprestationen. Det bidrar till ökad studiemotivation, minskad stress och jämnar ut skillnaderna mellan hög- och lågpresterande barn. BRIS nya rapport visar dessutom att barn i åldrarna 8–18 år vill röra på sig mer än de gör i dag och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, rör sig svenska barn minst i hela Norden. Att motverka stillasittande och öka den fysiska aktiviteten leder till bättre hälsa.

I en enkätundersökning som Friluftsfrämjandet låtit göra bland Sveriges kommunpolitiker uttrycker drygt tre av fem av de som svarat på enkäten, 62 procent, att det är oroande att skolorna saknar rätt förutsättningar för att ge varje barn både tillgång till och kännedom om friluftslivet. Nästan sju av tio kommunpolitiker anser att det bör införas en friluftsmärkning för förskolor och skolor.

Genom Friluftsfrämjandets verksamheter för förskola och skola säkerställs att friluftskunskapen och -undervisningen håller en hög kvalité i arbetet mot målen i läroplanen. Fler beslutsfattare ute i kommunerna behöver därför granska sina förskolor och skolor och se till att behovet av frilufts- och utomhuspedagogik tillgodoses.

Och lösningen finns ju redan. Vi använder den dagligen genom I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna. Den friluftsmärkning som politikerna efterfrågar existerar alltså redan. Vår dörr står öppen och den dagen då politikerna beslutar sig för att ta tag i friluftsmålet står vi redo. Att få kontinuitet i friluftsliv och utomhuspedagogik inom samtliga ämnen i skolan och förskolan är det enda som kan göra skillnad.

Det har varit ett väldigt speciellt år, på många sätt. När covid-19 slog till blev friluftslivet viktigare än någonsin. Naturen blev ett förlängt vardagsrum och en viktig plats för både lek och trygghet. Skolan når alla barn och har därför en unikt viktig möjlighet att ge alla barn en god och livslång relation till naturen. Ju tidigare, desto bättre.


Lars Lundström, tidigare generalsekreterare i Friluftsfrämjandet

Kerstin Andersson, VD I Ur och Skur

 

Debattexter