Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Satsa mer på friluftsliv i fler naturreservat

Besöktrycket i naturreservaten har lett till ökat slitage, nedskräpning och trängsel. Genom att investera mer för friluftsliv i fler naturreservat kommer allmänheten sprida ut sig bättre, skriver Friluftsfrämjandet

27/4 2021

Den 29 maj är friluftslivets dag. 2021 är också friluftslivets år. Dubbel anledning att fira, förslagsvis i naturen. Vandra, paddla, cykla, klättra, grilla eller bara vara. Men, se upp – för i många naturreservat är det fullt. 

Ja, under pandemin har intresset för friluftsliv ökat så mycket att i några av våra mest populära naturreservat är det fullt på parkeringen, trångt på stigarna, överfulla papperskorgar och kö vid eldplatserna. 

Vi frågade friluftssamordnarna på länsstyrelserna hur de uppfattar denna trängsel. Ett typiskt svar var ”av de cirka 400 naturreservat som finns i vårt län har ungefär hälften friluftsliv i sitt syfte, varav cirka 10 används så mycket att det påverkar naturen negativt. Och senaste året har det vid 3 naturreservat varit så trångt att det uppstått konflikter mellan besökare och markägare”.

Problemet är att vi samlas i för få naturreservat vilket leder till trängsel, slitage på naturen och konflikter. Ta exemplet ovan, det vore ju bättre att vi använde alla 200 naturreservat som har friluftsliv i sitt syfte ungefär lika mycket.

Samhällets beslutsfattare har en viktig roll i denna utveckling. För att allmänheten ska använda fler naturreservat mer så behövs investeringar i det som Friluftsfrämjandet kallar ”infrastruktur för friluftsliv”. Vi har tagit fram ett förslag på en 10-punkts-lista för naturreservat som syftar till friluftsliv:

  1. Bra förbindelse med kollektivtrafik och cykelväg.
  2. Tydlig information på internet och på platsen, inkl. karta, regler och på flera språk.
  3. Information om allemansrätten.
  4. Bra och tydliga leder för vandring.
  5. Flera bra vindskydd och/eller tältplatser.
  6. Flera bra eldplatser, gärna med ved.
  7. Papperskorgar och toaletter vid ledernas start/slut.
  8. Tystnad, d.v.s. avsaknad av störande bullermiljöer.
  9. Anpassning för funktionsvariation, t.ex. vissa leder för rullstol, på vissa leder bänkar på regelbundet avstånd (250 meter), taktila skyltar, ramp vid brygga, o.s.v.
  10. Extra förutsättningar för friluftsliv, t.ex. parkering och brygga för kanot, klättringsleder, skottad isbana för skridskor, vinterleder för turskidor, nödstuga (på fjället) eller leder för mountainbike, o.s.v.

De naturreservat som har högst besökstryck prickar också av många av punkterna på listan. Om fler naturreservat kan erbjuda punkterna på listan, är vi övertygade om att allmänheten kommer sprida ut sig bättre. 

Så inför friluftslivets dag nästa vecka, på friluftslivets år, vill vi uppmana beslutsfattare att investera mer för friluftsliv i fler naturreservat. Om ni har 10 naturreservat med högt besökstryck, investera då i ytterligare 20. 

Vi har främjat friluftslivet i snart 130 år, och kan med trygghet hävda att friluftsliv leder till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Ganska bra saker för en kommun eller ett län att prioritera. Och investera i.

Lars Lundström, tidigare Generalsekreterare i Friluftsfrämjandet

Erik Lundvik, ordförande i riksstyrelsen Friluftsfrämjandet

Debattexter