Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte den 12 mars 2017, Upplands Väsby LA

Friluftsfrämjandet i Upplands Väsby kallar till årsmöte den 12 mars 2016

Start: onsdag, 8 feb 2017 (kl 12:00)
Slut: onsdag, 8 feb 2017 (kl 13:00)

Se mer information nedan

Plats: Cafe Astrid Upplands Väsby
Tid: 16.00

Vi bjuder på en enklare förtäring (dricka, smörgås och kaffe,te)

Meddela om du kommer genom att skicka ett mail till upplands-vasby@friluftsframjandet.se så vi vet hur mycket vi skall beställa.

Ärenden att behandla vid Lokalavdelningens Årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprop och godkännande av dagordning
5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
7. Val av rösträknare
8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och
förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för samma tid
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
13. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
14. Behandling av inkomna ärenden/motioner
15. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets & räkenskapsår
16. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
17. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
18. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
19. Val av valberedning
20. Val av två revisorer med personliga suppleanter
21. Val av ombud till Distriktsstämma
22. Val av ombud till Regionstämma
23. Mötets avslutande

Välkomna
Upplands Väsby lokalavdelning
Styrelsen

Mötet avslutas med ett informell medlemsmöte med diskussioner kring just det som medlemmarna vill ta upp


Mer info

Arrangör
Ansvarig ledare
Svårighetsgrad
Inga förkunskaper
Passar för
Ungdom 18+, Vuxen, Ungdom, Funktionsnedsättning, Familj, Ledare och ideellt aktiv
Gren
Möte
Typ av äventyr
Aktivitet

Anmälan, tid & plats

Start
onsdag, 8 feb 2017 (kl 12:00)
Slut
onsdag, 8 feb 2017 (kl 13:00)
Antal platser
100
Platser kvar
74
Anmäl dig senast
2017-03-08
Medlemspris
0 kr
Bli medlem
Barn
+ 100 kr
Ungdom
+ 170 kr
Vuxen
+ 360 kr
Familj
+ 530 kr

Plats: 

Dragonvägen 86, 194 33 Upplands Väsby, Sverige

Samlingsplats: 

Café Astrid Väsby Dragonvägen 92 Upplands Väsby

Latitud
59.518987
Longitud
17.911560

Format: WG S84 decimal