Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Påverka din tätortsnära natur

Flera av Friluftsfrämjandets lokalavdelningar arbetar kontinuerligt med att påverka sina kommuner, regioner och länsstyrelser för bättre tillgång till tätortsnära natur. Här möter du några av dem.

Louise Sörme är miljöombud i Friluftsfrämjandet Mälaröarna. Hon har varit engagerad i många ärenden om lokal friluftsmiljö och plan- och byggprocesser och svarat på kommunens remisser. Här är hennes bästa tips för att lyckas med det lokala friluftsmiljöarbetet.

Case Ekebyhovsbacken:

Friluftsfrämjandet Mälaröarna har avtal med kommunen om att sköta en naturstig och ett vindskydd i närheten av den lokala skidbacken, Ekebyhovsbacken. I samband med byggandet av en ny motorled över Ekerö föreslog kommunen att använda en del av fyllmassor från bygget till att höja skidbacken med 35 meter. Det kan låta som en vinst för friluftslivet, men samtidigt hade kommunen planer på att just detta område skulle bli ett natur/kulturreservat, och en höjning av backen skulle kunna komma att påverka den befintliga naturstigen, vindskydd, löpspår mm. Friluftsfrämjandet Mälaröarna ansåg att kommunen inte gjort en ordentlig miljökonsekvensutredning inför projektet. Dessutom skulle en höjning av backen kräva att långsiktigt engagemang från en aktör som vill driva backen framöver, och vid den tidpunkten hade kommunen bara ett ettårigt avtal med den lokala skidklubben.

Friluftsfrämjandet Mälaröarna mejlade in sina synpunkter (en A4-sida) till kommunen. Kommunen beslutade senare att avvisa ansökan om höjning av backen. Detta var alltså en framgång för Friluftsfrämjandet Mälaröarna, som nu kan fortsätta bedriva sin verksamhet ostört med naturstig och vindskydd. 

Du hittar båda dokumenten från Friluftsfrämjandet och kommunen här bredvid och kan ladda ner dem i pdf-format.