Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Friluftsmiljörådet - arbetar för naturen

Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet.

I naturen finns en del av de förutsättningar som krävs för att vi ska uppnå vårt ändamål, att bidra till ökad folkhälsa och livsglädje. Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Vi värnar om dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.

Det man tycker om är man rädd om

Arbetet med friluftsmiljöfrågorna är viktiga för Friluftsfrämjandets fortsatta verksamhet. Därför finns Friluftsmiljörådet som är ett rådgivande organ till Riksstyrelsen i frågor som allemansrätten, tätortsnära natur, skogens sociala värden, strandskydd, markanvändningsfrågor (fjällen) och kommunala planeringsprocesser.

Vid frågor hör av dig till Lotta Norberg, påverkansansvarig: lotta.norberg@friluftsframjandet.se eller 072-142 45 59