Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Friluftsmiljörådet - arbetar för naturen

Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet.

I naturen finns en del av de förutsättningar som krävs för att vi ska uppnå vårt ändamål, att bidra till ökad folkhälsa och livsglädje. Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Vi värnar om dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.

Det man tycker om är man rädd om

Arbetet med friluftsmiljöfrågorna är viktiga för Friluftsfrämjandets fortsatta verksamhet. Därför finns Friluftsmiljörådet som är ett rådgivande organ till Riksstyrelsen i frågor som allemansrätten, tätortsnära natur, skogens sociala värden, strandskydd, markanvändningsfrågor (fjällen) och kommunala planeringsprocesser.

Ansök till vårt nationella friluftsmiljöråd!

Under 2019 gör Friluftsfrämjandet en satsning på tillgång till friluftsmiljö och tätortsnära natur i hela landet. Riksorganisationen vill ytterligare stärka Friluftsfrämjandets position och kunskap på området och öka vår kraften i vår påverkan på politiker och samhälle. Därför tillsätter vi nu ett nytt friluftsmiljöråd för perioden 2019-2022 bestående av ideellt aktiva medlemmar.

Ansök idag genom att skriva max en A4 med följande innehåll:

  • berätta om dig själv, var du bor, dina erfarenheter och kompetens
  • beskriv varför du vill söka till rådet
  • inkludera ett exempel på hur du skulle göra för att stötta Friluftsfrämjandets lokalavdelningar att påverka friluftsmiljö lokalt

Välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2019 till: friluftsmiljo@friluftsframjandet.se

 Vid frågor hör av dig till Lotta Norberg, påverkansansvarig: lotta.norberg@friluftsframjandet.se eller 072-142 45 59