Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogshjältarna

Att ha tillgång till natur och friluftsliv är ofta socialt, ekonomiskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i naturen får sällan chans att prova själva. Det vill vi ändra på, för alla barn mår bra av att uppleva och upptäcka friluftslivet, oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Därför bedriver vi Skogshjältarna.

Skogshjältarna skapar äventyr runt hörnet, i en miljö som finns nära barnens hem och skola, i bostadsområden där friluftslivet traditionellt inte är så starkt. Skogshjältarna ger samtidigt verktyg och utbildning till barnens pedagoger så att de kan fortsätta äventyren med barnen.

Sist, men inte minst, bjuder Skogshjältarna in barnens familjer så att de också får upptäcka och bli en del av barnens nyfunna naturäventyr.

Metoden Skogshjältarna är under utveckling och bedrivs nu på ett 10-tal skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vill du veta mer om Skogshjältarna eller komma i kontakt med projektledaren? Maila till skogshjaltarna@friluftsframjandet.se

Hur går det till?

Vi samlar de yngsta barnen från skolan (åk F och 1) och tar med dem på äventyr. Tillsammans upptäcker vi allt spännande som finns alldeles runt hörnet. Vi lär oss om vad som finns i naturen, om barnets rättigheter och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för en god hälsa.


Alla pedagoger som jobbar med barnen går en specialutformad Skogshjälteutbildning med inriktning på barnets rättigheter. Utbildningen är kopplad till läroplanen och barnkonventionen. När pedagogerna utbildas i Skogshjältarnas metod, så är Friluftsfrämjandets barnledare tillsammans med barnen. Vårt mål är att barnen ska få viktiga kunskaper för livet och att pedagogerna ska kunna undervisa i upplevelsebaserad undervisning utomhus! Vi har också ett flertal familjeaktiviteter, där föräldrarna blir delaktiga i barnens lärande och där familjen introduceras till naturen och får minnen för livet. 

Innehållet i aktiviteter och utbildning

Skogshjälteutbildningen och alla aktiviteter är kopplade till läroplanen och barnkonventionen.

  • Allemansrätten - grundläggande kunskaper om allemansrätten och hur den förmedlas till barn
  • Utrustning - kunskaper om hur man håller sig torr, varm och mätt
  • Naturlära - kunskaper om kretslopp, näringskedjor, årstidsväxlingar och livscykler i naturen
  • Naturupplevelser - att upptäcka naturen som världens bästa lekplats och miljö
  • Hitta ut, hitta hem - kunskap om att orientera sig genom att känna igen detaljer i naturen och närmiljön

Efter ett första år med utbildning för pedagoger och aktiviteter för eleverna så kan skolan fortsätta att arbeta med metoden genom att vara en Skogshjälteskola. Som Skogshjälteskola får skolan använda metoden Skogshjältarna och Friluftftsfrämjandets varumärken. Skolan erbjuds också att, mot en avgift, ta del av utbildning för eventuella nya pedagoger eller fortbildning av befintliga pedagoger.

Alla barns rätt

Att vistas i naturen är bra för både kropp och knopp, det visar en rad forskningsstudier. I ett långsiktigt perspektiv stärker det barnens hälsa. I ett kortsiktigt har de roligt och får en tryggare förankring i sin hemmamiljö. Båda är lika viktiga och något vi tycker alla barn borde ha rätt till. Friluftsliv för alla, helt enkelt. Det är vad Skogshjältarna handlar om.

aktuella frågor och projekt