Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-12-02)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Vi gratulerar Anita Egle, Tyskland, som har fått utmärkelsen ”Grön ängel”

2019-10-10

Anita Egle är uppvuxen i Lidingö och har i över 30 år haft Skogsmullegrupper i Bayern där hon numera är bosatt. Anita fick år 2005 motta Gösta Frohms stipendium. Anita har en glödande ambition att låta tyska barn få samma möjlighet som svenska barn att leka och lära i naturen.

Den 9 juli 2019 har nu Anita av det Bayerska Miljöministeriet fått utmärkelsen ”Gruner Engel”, eller ”Grön Ängel” för sitt arbete att på lekfullt sätt lära sig om skogens flora och fauna.

Högsta betyg för Anita Egle 

Med det glättiga, välbekanta ropet "Kollikok" ropar Anita Egle in barnen i Skogsmulleskolan i Schrobenhausen, vars grundare och ledare hon är. 

Barngruppen är en del av Schrobenhausens Naturskyddsförening. På ett lekfullt sätt bekantar sig barnen med skogens växter och djur. 

Genom experiment förmedlas vilka av barnens upphittade föremål, som hör till skogen och man studerar deras nedbrytning. 

Särskild uppmärksamhet förtjänar hennes översättning av barnboken "Barnens Kompass". Här återspeglar sig inte bara hennes språkkunskaper utan också hennes djupa kärlek till naturen. 

Med anledning av det "Europeiska året för ideell verksamhet 2011" utdelades för första gången utmärkelsen "Grön Ängel". 

Utmärkelsen består av ett diplom och ett förtjänstmärke. 

Den speciella hedersbetygelsen åtföljs av en gärning som förebild och mångårigt, enträget, ideellt engagemang i miljöorientering.