Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Välkommen till I Ur och Skur Grönlingen.

Vi har Friluftsliv och upplevelsebaserat lärande som metod när vi arbetar med utomhuspedagogik i naturen. Vi vill att utbildningen ska ge barnen naturkänsla, kunskap om en hållbar livsstil och praktisk kunskap om Allemansrätten. Genom vistelsen i naturen ger vi stora möjligheter till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt. Med stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen ger vi förutsättningar att utveckla ett livslångt intresse för friluftsliv. Våra ledare arbetar efter våra 4 M: Medupplevande, Medupptäckande, Medundersökande och Medagerande. Vi tycker att det är roligt att vara ute och förmedla känslan för naturen till barnen. Att använda lekar och sånger samt skapande med olika uttrycksmedel i naturen ger barnen förtrogenhet för miljö och material på ett lustfyllt sätt, de blir kreativa och stimuleras i sin fantasi. Det är viktigt att inte avbryta barnen i sin lek med onödiga rutiner. Vi arbetar med dialog och har ett reflekterande förhållningssätt när vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen.

I Ur och Skur Grönlingen

Fågelhundsvägen 1

170 62 Solna

Rektor: Lena Lindström 070-75 77 499

Iusgronlingen@gmail.com

www.frilufts.net