Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Frågor och Svar om I Ur och Skur

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från vårdnadshavare.

Finns I Ur och Skur i skolan?

I Ur och Skurs pedagogik för skola har utvecklats sedan starten av den första skolan 1995 och idag finns verksamheten i 8 skolor och fyra fritidshem, från Förskoleklass till årskurs 6. Att använda friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande med alla sinnen är grunden för arbetet mot målen i läroplanen. Alla människor lär på många olika sätt, några har lättare att lyssna, några att se/läsa, några att göra med kroppen så om vi använder fler sinnen i lärandet nås fler med lärandet, fördjupar kunskaperna och vi minns dem bättre. Reflektion, fakta och diskussion tillsammans, elever och lärare knyter lärandet till sammanhang och förståelse. Att använda olika lärmiljöer för eleverna är viktigt och vissa aktiviteter under lektioner passar bättre att göra inomhus beroende på väder och elevgrupp. Lärarna arbetar medagerande och medundersökande och delar många upplevelser tillsammans med eleverna vilket skapar goda relationer. Dessutom är lärandet roligt och stimulerande!

Är barnen aldrig inne?

Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus, så barnen är givetvis inomhus också. Vi vill att baren ska tycka om att vara ute, de ska tycka om friluftsliv och komma ihåg verksamheten med glädje. Vi vill ju att barnen erhåller en naturkänsla och blir miljömedvetna på sikt. Inne och ute i växelverkan beroende på väder, årstid, aktivitet och barngrupp.

Vill barnen leka utomhus även på fritiden efter att ha varit ute största delen av dagen?

Barn är olika och det finns naturligtvis stora individuella olikheter. Men för många barn på I Ur och Skur är det naturligt att leka utomhus vilket gör att många av dem ofta är ute även på fritiden.

Har I Ur och Skur samma pedagogiska tyngdpunkt som övriga förskolor eller är de bara ute och går i skogen?

I Ur och Skur arbetar efter samma styrdokument som alla andra förskolor/skolor och har en tydlig pedagogik och metodik. Det som skiljer I Ur och Skur från andra förskolor är att vi är mer utomhus vilket ger fler möjligheter till att uppleva med hela kroppen och med alla sinnen i autentiska miljöer, samtidigt som barnen tränar motorik, språk, matematik, teknik, naturvetenskap, bild och annat som ingår i läroplanen. I Ur och Skur har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt och pedagogerna är duktiga på att fånga lärsituationer tillsammans med barnen. Alla pedagoger är utbildade ledare och har utomhuspedagogisk- och friluftslivskompetens. De har en pedagogisk medvetenhet med sitt arbete ute som inne.

Blir det inte extra dyrt med ytterkläder eftersom dessa slits mer?

Det är klart att det krävs funktionsdugliga kläder för att barnen ska trivas med att vara utomhus, det är ingen skillnad från andra förskolor. Och ju mer man använder dem desto mer slits de. Men det är inte nödvändigt med dyra kläder. Idag finns det bra och billiga funktionskläder till barn. I Läroplanen för förskolan står det att verksamhet ska bedrivas både inne och ute.
I second hand butiker, på klädbytardagar och Friluftsfrämjandets bytardagar kan man också hitta billiga och bra funktionella kläder och utrustning.

Hur blir det med finmotoriken? Är barnen aldrig är inne och småpysslar?

Det är en frågeställning som är mycket intressant, den frågan får vi ofta höra inom I Ur och Skur. Att utveckla sin finmotorik är lika viktigt som all annan utveckling, så naturligtvis tillgodoser vi det inom I Ur och Skur. Vi arbetar och har skapade aktiviteter både inomhus och utomhus beroende på årstiden, både med exempelvis naturmaterial som kottar, snäckor och små stenar och med pussel, pärlor, olika verktyg, lärplatta, pennor och kritor.

Hur funkar det med att lämna på morgonen utomhus bland en massa barn?

Varje barn tas emot speciellt, det spelar ingen roll om det sker inomhus eller utomhus. I de fall verksamheten är ute när ett barn lämnas eller hämtas fungerar det alldeles utmärkt. De har lätt att komma igång med att leka.

Hur arbetar ni med säkerheten?

I Ur och Skur arbetar för att göra alla barn trygga i naturen och att ha roligt tillsammans när vi upplever. Barnen lär sig vad som kan vara farligt, som huggormar till exempel. De blir också duktiga motoriskt och vet vad de klarar av, till exempel som hur högt jag kan klättra i trädet eller hoppa från stenen.

Pedagogerna är utbildade bland annat genom civilförsvarets "Hitta Vilse utbildning" och gör avväganden utifrån barngrupp, plats, väder och aktivitet. Ledarna har ett stort intresse för natur, friluftsliv och miljö och har givetvis utbildning i ledarskap, teknik, naturkunskap och säkerhet. Förskolorna och skolorna har också en krisplan.

Alla förskolor och skolor ska regelbundet genomgå första hjälpen utbildning med LABC.

Är barnen verkligen friskare? Blir de inte förkylda och snoriga av att vara ute?

Forskning visar att barn på I Ur och Skur drabbas av färre infektionssjukdomar än barn på andra förskolor. Det beror sannolikt på att virus och bakterier har svårare att spridas utomhus.

Barnen rör också på sig mer än på andra förskolor och tränar sin motorik. De får grundläggande kunskaper i friluftsliv och olika friluftslivsaktiviteter. Det ger en grund för ett fortsatt aktivt och hälsosamt liv. Annan forskning visar att barnen som har varit utomhus och lekt har lättare än andra att koncentrera sig när de kommer in. Det är förstås värdefullt i såväl skolan som förskolan.

Hur fungerar toalettbesök och sovstunder?

När vi är på tomten eller i närområdet går vi in på toaletten. När vi är ute i naturen finns det olika sätt att lösa toalettbesöken på. De yngre barnen kan till exempel sitta på potta med plastpåse i, eller över en grävd grop. För de lite äldre barnen kan vi bygga en utetoalett. Ledaren har alltid med sig en spade, toalettpapper och vatten/våtservett i ryggsäcken.

Så ofta som vädret tillåter sover de små barnen utomhus i vagnar eller i vindskydd. Barnen har ofta lättare att komma till ro utomhus och sover gott. Självklart kan det på vintern vara alldeles för kallt och då vilar vi inomhus på madrasser eller filtar.

Är det bara friluftsmänniskor som väljer att ha sina barn på I Ur och Skur?

Efter 30 års erfarenhet har vi sett att föräldrar väljer förskola/skola av många olika anledningar. En del är friluftsintresserade, en del vill att deras barn ska få del av friluftslivet och naturen då de själva inte hinner med det eller gör andra aktiviteter med sina barn på fritiden, en del väljer I Ur och Skur på grund av närheten till boendet och en del på grund av pedagogiken och personalens engagemang.