Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Bli en I Ur och Skur-förskola eller skola

Bli en I Ur och Skur-förskola eller skola genom att teckna ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet. Det ger er metoder och verktyg för att fylla utevistelsen med meningsfullt innehåll – och möjliggöra en livslång relation till naturen för barnen.

Med utomhuspedagogik som redskap tillgodoser ni barnens möjlighet till rörelse och stimulerar deras tänkande, samtidigt som ni levandegör läroplanens intentioner. Utöver detta får barnen med sig viktiga kunskaper och värderingar kring natur och miljö som de med stolthet bär med sig vidare i livet.

Teckna licensavtal för I Ur och Skur

  • Pedagogerna ska teckna medlemskap i Friluftsfrämjandet enligt ovan.
  • 25% av pedagogerna ska genomgå Grundutbildning I Ur och Skur (utbildningsplan till att nå 75% av pedagogerna).
  • Skicka in medlemsansökan till I Ur och Skur Utveckling.
  • Avtal skickas till er för undertecknande.