Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Bli en Friluftsfrämjandet-förskola

Att flytta ut en del av undervisningen har massor av bra effekter för barns hälsa och inlärning. Din förskola kan bli en Skogsmulle-förskola eller en I Ur och Skur-förskola genom att teckna ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet. Det ger er metoder och verktyg för att fylla utevistelsen med meningsfullt innehåll – och möjliggöra en livslång relation till naturen för barnen.

Med utomhuspedagogik som redskap tillgodoser ni barnens möjlighet till rörelse och stimulerar deras tänkande, samtidigt som ni levandegör läroplanens intentioner. Utöver detta får barnen med sig viktiga kunskaper och värderingar kring natur och miljö som de med stolthet bär med sig vidare i livet.

Vi erbjuder utbildningar och inspirationsmaterial

Friluftsfrämjandet erbjuder utbildningar och inspirationsmaterial riktat till alla förskolor som har avtal med oss. Inspirationsmaterialet består av verktyg att koppla nyttan med barns utevistelse och lärande ihop med alla sinnen till läroplanens mål. Friluftsfrämjandet arrangerar riktade utbildningar under dagtid för pedagoger och inspirerande halvdags-fortbildningar för de som redan gått vår grundutbildning.

Teckna samarbetsavtal för skogsmulle i förskolan

För att teckna avtalet följ stegen i punktlistan nedan. När blanketterna kommit oss tillhanda så sänder vi en faktura för en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften för rätten att bedriva vår verksamhet är 500 kr/år och den rörliga avgiften är 40 kr/år per barn. Vuxenmedlemskap för ledarna ingår i grundavgiften och barnen erbjuds kostnadsfritt medlemskap.

 • Fyll i avtalet i två exemplar och skicka till Friluftsfrämjandets rikskontor.
 • Fyll i uppgifter på Blankett Nya och befintliga barn och vuxna och skicka åter till oss på skolan@friluftsframjandet.se.
 • Blankett Samtycke – Medlemskapet för barnen är frivilligt men ses av många föräldrar som en förmån. Samtycket skickar ni inte in till Friluftsfrämjandet utan sparar på förskolan. Samtycket är utformat så att det gäller så länge barnet går på förskolan.
 • Dela gärna ut broschyren med information till föräldrarna som beskriver nyttan med verksamheten. Finns att beställa mot porto på 08-447 44 60 eller ladda hem här.
 • Sänd avtal till: Friluftsfrämjandet, Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten

Teckna licensavtal för I Ur och Skur

 • Pedagogerna ska teckna medlemskap i Friluftsfrämjandet enligt ovan.
 • 25% av pedagogerna ska genomgå Grundutbildning I Ur och Skur (utbildningsplan till att nå 75% av pedagogerna).
 • Skicka in medlemsansökan till I Ur och Skur Utveckling.
 • Avtal skickas till er för undertecknande.