Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Regionstämma 2017

Välkommen till regionstämma lördag 1 april i Karlstad.

KALLELSE REGIONSTÄMMA 2017

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION VÄST

Datum: Lördag 1 april
Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad
Tid: 09.30 - 16.00

Program
09.30 Registrering. Kaffe/te & macka
10.00 Presentation Riks och workshop.
12.00 Lunch
13.00 Regionstämma
16.00 Avslut. Fika att ta med.

Onsdag 15 mars är sista anmälningsdag för ombud och deltagare.
Röstlängden med antal ombud per lokalavdelning finns på webbsidan för anmälan.

Till anmälan: http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/regionstamma-2017-region-vast/

Stämmohandlingar publiceras på regionens hemsida senast 15 mars. Särskilt utskick till röstombud.

Avgiftsfritt för ombud och särskilt inbjudna. För övriga deltagare faktureras
475 kr. Regionen står för röstombudens resekostnader (som i största möjliga mån samordnas inom lokalavdelningen).

Välkommen!
Regionstyrelsen Friluftsfrämjandet Region Väst

Studiebesök på bygget av nya E18 mellan Grums och Karlstad

Efter avslutad stämma finns möjligheten att följa med på ett studiebesök i vägprojektet E18 Björkåsmotet-Skutberget, mellan Karlstad och Grums.

I samband med anläggande av 7 km väg mellan Grums och Karlstad kommer omkring 46 000 m3 sand att användas för anläggande av goda livsmiljöer för bland annat sandödla, ett antal bin och en del andra arter.

Åtgärden är Sveriges största kompensationsåtgärd för gynnande av den rödlistade sandödlan.

Studiebesöket kommer ge en information och kunskap om naturvårdshänsyn och miljöåtgärder som vidtas i samband med ett stort infrastruktursprojekt.

E18 går igenom ett naturreservat och skyddsområden för vattentäkter.

Studiebesöket leds av Jonny Sandström, mångårig ledare i Friluftsfrämjandet. Jonny är miljöchef för Segermo Entreprenad AB, som på uppdrag av Trafikverket utför vägbygget och de beslutade kompensationsåtgärderna.

Ni som är  intresserade av att följa med på studiebesöket, anmäl ert intresse till Anna Haglund, anna.haglund@friluftsframjandet.se
Anmälan är inte bindande.