Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Aktuellt

Rutin för att hyra Hålehallstugan
All uthyrning inkl uthyrningsrutiner administreras av Maija Rampe, Vejbystrand och hennes företag StayCay. Läs vidare om detta under rubriken "Hålehallstugan" i vänstermenyn

Ännu ett ekonomiskt stöd till föreningen från Sparbanksstiftelsen Gripen

Vi har beviljats ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Gripen som har gjort det möjligt för oss att investera i ett reningsfilter och annan ny vattenutrustning.  Därför är vårt dricksvatten rent och klart och utan den brunfärgning som vi hittills har haft på grund av hög halt järn från stugans borrade brunn. Läs vidare om det under fliken "Tack till ..........."

Verksamhet.

Höstterminens verksamheter Knopp, Knytte, Mulle och Strövare är nu avslutade. Vi tänker ha ett planeringsmöte för vårterminen 2018 i februari månad. Vi räknar med att lägga ut vårens aktivitetsschema på hemsidan i slutet av mars 2018.

Nya grenledare.

Vi har utbildat nya grenledare. De har deltagit i ledarutbildning hos Friluftsfrämjandet Region Syd. Det betyder att vi har ökat vår barnverksamhet. Men vi behöver bli fler ledare/hjälpledare. Du som känner för att hjälpa till får gärna kontakt vår Gunilla Sturesson och diskutera detta vidare med henne.

Hålehallstugan.

Vi har inte längre någon våffelservering i stugan. Vi är helt enkelt för få aktiva funktionärer för att det ska vara praktiskt genomförbart. Men man kan hyra stugan för någon privat festlighet, ex födelsedagskalas. Läs vidare genom att öppna rubriken "Hålehallstugan" i vänstermenyn.

Hålehallstugan ligger i anslutning till Skåneleden Kust till Kust-led. Från Skåneledens hemsida kan du ladda hem en karta över denna del av leden;

http://www.skaneleden.se/leden/sl-1-kust-kustleden/19-vejbystrand-halehall/

Delta i aktiviteter med någon av Friluftsfrämjandets många lokalavdelningar.

Du känner väl till att du som är medlem i Friluftsfrämjandet kan delta i olika aktiviteter som arrangeras i andra lokalavdelnigar i hela landet? Det är en av många fördelar med att vara medlem i Friluftsfrämjandet!

webb 3 880.jpg
webb 2 880.jpg