Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

FRALLA - ett tryggt friluftsliv för dig med astma/allergi

Friluftsfrämjandet och Astma- och Allergiförbundet beviljades våren 2017 stöd från Svenska PostkodLotteriet för projektet FRALLA. Med projektet FRALLA vill vi bidra till att bryta utanförskap, minska oro och stärka livskvalitet för barn och ungdomar som har en medicinsk funktionsnedsättning. FRALLA vill bidra till ökad kunskap och förståelse samt utveckla ett anpassat koncept för trygga dagläger med friluftsaktiviteter.

Alla barn oavsett förutsättningar har rätt till utevistelse, rörelse och en aktiv fritid. Men för barn med exempelvis astma och allergi blir vägen ut i naturen svårare än för andra, på grund av olika former av praktiska och psykologiska hinder.

Projektet FRALLA (från början var arbetsnamnet på projektet Friskare liv i naturen) ska leda till ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar som kan vara till nytta i framtida verksamhet för ett ökat deltagande i friluftsaktiviteter. Det kan i sin tur bidra till att bryta utanförskap, minska oro och stärka livskvalitet hos drabbade barn och ungdomar.

Tanken är att det ska skapas enkla koncept för trygga dagläger och annan friluftsverksamhet. Men också fortbildningsmaterial gentemot ledare, när det gäller ökad förståelse för barn med olika former av dolda funktionsnedsättningar.

Totalt handlar det om fyra miljoner kronor som Svenska PostkodLotteriet beviljat till FRALLA (Friskare liv i naturen). Projektet kommer att pågå i tre år (2017-2019).

FRALLA är ett partnerskapsprojekt där Astma- och Allergiförbundet är huvudsökande och Friluftsfrämjandet, genom Frilufsfrämjandet Region Öst, medsökande.

Läs Astma- och allergiförbundets pressmeddelande.

Läs artikeln i Friluftsfrämjandets huvudnyhetsflöde om samarbetsprojekt.

 

Kontakta oss!

Nyfiken? Frågor? Tankar och idéer? Varmt välkommen att höra av dig till projektledarna för FRALLA.

Läs mer

Tillgängligt friluftsliv

På Mänskliga rättighetsdagarna 2017 finns Friluftsfrämjandet på plats den 10 november, i anslutning till ett föredrag om tillgänglig natur.

Läs mer