Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Projekt Skogshjältarna- på Oxhagsskolan i Öxnehaga, Jönköping

Projekt Skogshjältar- Äventyret runt hörnet är ett pilotprojekt som drivs av Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen, med medel från Postkodlotteriet. Syftet är att stärka barns hälsa och öka deras delaktighet. Projektet vänder sig till barn i förskoleklass som får möjlighet att upptäcka naturen i närområdet. Barnen lär sig mer om naturen, om barns rättigheter och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för en god hälsa. Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt svaga områden.

Projektet har hittills bedrivits i Skärholmen i Stockholm, men kommer nu även att bedrivas i Öxnehaga i Jönköpings kommun, under läsåret 2015/2016. Oxhagsskolans rektor och skolans tre förskoleklasser ha tackat ja till erbjudandet att vara med. Tanken är att det metodmaterial som hittills tagits fram under projekttiden nu ska kvalitetssäkras och förfinas, genom att det testas på en annan plats än Skärholmen. Det långsiktiga målet är att skapa ett material som kan spridas vidare runt om i Sverige.

För att kunna genomföra projektet i Jönköping har ett antal ideella ledare från Friluftsfrämjandet engagerats, sammanlagt 1 kursledare och 6 barnledare. Pilotprojektets del i Jönköping handlar om att tillsammans med förskoleklasserna använda det metodmaterial som har tagits fram och ge feedback på hur det fungerar.

Under läsåret ska 8 aktivitetstillfällen genomföras på förmiddagar, sammanlagt ca 2 timmar per gång. Barnen går med sina pedagoger från skolan till skogen vid Friluftsfrämjandets anläggning Öxneården. Där delas barnen in i sina 3 olika klasser, med 2 barnledare per grupp. Samtidigt bildar pedagogerna en egen grupp och får sin utbildning av en kursledare, med målet att sedan själva kunna bedriva verksamheten i barngruppen.

Barnledarna resp. kursledare utgår från det framtagna materialet, där det finns beskrivet vad som ska ske vid de olika tillfällena. Där finns olika övningar, lekar och sånger, med fokus på både naturkunskap och barnrättsfrågor. Materialet bygger på ett modifierat Mullekoncept med utgångspunkt från såväl läroplan som barnkonvention.

Projektet står för material till skolan (ryggsäck, kåsa, sittunderlag, luppar, känselpåsar, vindskydd, stormkök, mm). Materialet kommer att finnas i klassuppsättningar som sen får behållas av skolan. Detta tillsammans med pedagogernas utbildning gör det möjligt att fortsätta verksamheten på egen hand läsåret efter.

Läs mer på www.skogshjaltarna.se

Lokala kontaktpersoner:
Friluftsfrämjandet: Eva Karlsson, verksamhetsutvecklare Region Öst
Tel.070/ 229 24 72 e-post: eva.karlsson@friluftsframjandet.se

Rädda Barnen: Inger Kallings, ordförande i lokalavdelningen Jönköping- Huskvarna
Tel 070/ 880 95 60 e-post: inger.kallings@telia.com