Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

FRÅGORNA

SÖNDAGENS FRÅGOR 16 okt

1. Guldfisken finns naturligt i östra Asien. Den kan bli upp till 30cm lång.

 Den tillhör familjen....

 1   torskfiskar X   karpfiskar    2   abborrfiskar

  2. Stora fettkulor slås sönder. Fettet fördelas jämt och mjölken gräddar sig inte.  Tekniken kallas.....

 1   pastörisering X   septilisering 2   homogenisering

  3. Bröderna Per och Carl Jonsson samt Tony Thorén bildade denna rockgrupp i Norrköping 1971.

 1   Gud i brallan X   Fläsket brinner 2   Eldkvarn

  4. Schönbrunn är en slotts och parkanläggning i...

 1   Wien X   Berlin 2   Budapest

  5. Begreppen trap och skeet förekommer i sporten....

 1   lerduveskytte X   cricket     2   rodel

  6. Elektrisk spänning mäts i enheten....

 1   watt X   volt 2   ampere

  7. Besättningen på ett fartyg bor oftast i...

 1   kabyssen X   skansen 2   nakterhuset

  8. Om man i Norrland säger att någon är ”dörsk” menas att personen är...

 1   glömsk X   glad 2   sur

  9. Fickla är att...

  1   fiffla X   smussla 2   lysa med ficklampa

  10. Den som vill ha en Fendi eller Lana Marks önskar en...

 1   handväska X   lustyacht      2   sportbil

  11. En ”pugga” på skånska är en...

 1   groda X   flicka 2   hammare

  12. Bron över floden Kwai - film och i dag ett turistmål - finns i ...

 1   Burma X   Thailand 2   Indien