Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte

Årsmöten 2016

Årsmötet för Lidingö lokalavdelning var söndagen 13 mars 2016 på Föreningsgården.

Ett kort extra årsmöte hölls måndagen 29 augusti. Ännu ett extra årsmöte kommer hållas 9 november för att diskutera föreningens engagemang i Ekholmsnäsbacken.

Agenda vid extra årsmöte för Friluftsfrämjandet Lidingö lokalavdelning
Datum: 2016-11-09 kl 19.00-20.00
Plats: Föreningsgården

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om det extra årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Beslut kring lokalavdelningens fortsatta engagemang i Ekholmsnäsbacken
9. Mötets avslutande

 

 

Hämta årsredovisning och verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015