Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Visst vill du ge en gåva?

Låt oss fira tillsammans Skogsmulle 60 år och i många, många år framöver!

Det vore roligt om din lokalavdelning vill bidra med en gåva till Gösta Frohms Skogsmullestiftelse, för visst är det fantastiskt att den uppskattade Skogsmulleverksamheten alltjämt leds av entusiastiska ledare över hela vårt land. Men inte bara i Sverige utan Skogsmulles lockrop ljuder också i skogarna i bland annat Japan, Finland, Ryssland, Lettland, Tyskland och Storbritannien.

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse startade 1987 med tillgångar som Gösta ställde till förfogande. Personer, som önskade uppvakta Gösta på hans födelsedagar, uppmanades att bidra med medel till stiftelsen. Royalty från Göstas produktion av böcker fick också tillfalla stiftelsen. Under ett antal år bidrog även Friluftsfrämjandets Riksorganisation med ett årligt bidrag avsett att täcka stiftelsens administrationskostnader. För närvarande består stiftelsens intäkter endast av gåvor, royalty på böcker samt den förräntning som stiftelsens kapital ger. Stiftelsens styrelse arbetar helt ideellt.

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse gläds åt den uppskattning och det intresse som Friluftsfrämjandets unika barnverksamhet röner. När vi nu vädjar om varje lokalavdelnings ekonomiska stöd att öka stiftelsens kapital, så är det för att Gösta Frohms Skogsmullestiftelse ska kunna bidra till att belöna de ledare som tänker utanför ramarna, agerar okonventionellt och vågar använda fantasin för att göra en skapande insats.

Varför inte knyta bidragets storlek till lokalavdelnings barnmedlemsantal, dvs x öre per barn.

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse plusgiro: 169 45 32-1

Vi tackar på förhand.

Jill Westermark, ordförande

Gåva till Skogsmulle-stiftelsen

Sätt in din gåva på plusgiro: 169 45 32-1.