Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Flera olika ledarroller

I Friluftsakademin utbildar vi inte bara ledare, utan även hjälpledare, kursledare, HLU – ledare (Högreledarskapsutbildad). Grundkrav oavsett ledarskapsnivå är att man ska vara en god företrädare för organisationen, att man agerar i enlighet med vår uppförandekod och värdegrund.

Följande utbildningsnivåer finns för närvarande inom Friluftsakademin:

Hjälpledare

Hjälpledare samarbetar med godkänd ledare, men är inte själv ansvarig för aktiviteten. Alla hjälpledare är medlemmar i Friluftsfrämjandet och har med godkänt resultat genomgått vår värdegrundsutbildning.

Ledare

Våra ledare är de som leder aktuell gruppverksamhet/aktivitet. Alla ledare är medlemmar i Friluftsfrämjandet och har med godkänt resultat genomgått vår värdegrundsutbildning samt genomgått en godkänd utbildning enligt respektive verksamhets utbildningsplan, alternativt besitter annan validerad och godkänd kunskap.

Grenledare

Är en ledare som i lokalvdelningen har ett utökat uppdrag. Exakt uppdrag kan variera men innefattar ofta: Sammankallande roll för de andra ledarna inom verksamhetsgrenen i lokalavdelningen. Representant för verksamhetsgrenen till lokala styrelsen och regionen. Eller som inspiratör och informatör med koppling till utbildningsteam och samordningsgrupper

Kursledare

Kursledare utbildar nya ledare inom Friluftsfrämjandet. Kursledaren är medlem i Friluftsfrämjandet och har med godkänt resultat genomgått vår värdegrundsutbildning samt genomgått en godkänd utbildning enligt respektive verksamhets utbildningsplan, alternativt besitter annan validerad och godkänd kunskap. Kursledaren har även med godkänt resultat genomgått en av riksorganisationens godkända kursledarutbildning och ingår i ett utbildningsteam. För att bli för kursledarutbildningen ska man även besitta god praktisk erfarenhet av att leda aktuell verksamhetsgren.

HLU (högre ledarskapsutbildning)

HLU vänder sig till den som vill utbilda nya kursledare inom Friluftsfrämjandet. Utöver att vara medlem i Friluftsfrämjandet ska man ha man lång erfarenhet som ledare och kursledare inom den aktuella verksamhetsgrenen och även genomgått en av riksorgansationens godkända högre ledarutbildningar.

 

Utveckla dig själv!

Det enda som slår att ta del av äventyret, är att leda det. Få saker slår känslan av att vara den som ger deltagarna förtroende. Ditt engagemang bidrar till att människor kommer ut i naturen. Är du redo att bli en av oss?

Bli ledare

Ledartrappan

Hur fungerar ledarroller inom Friluftsfrämjandet? Planschen "Ledartrappa" förklarar.

Ladda ner planschen

Hitta utbildningar

  • Sök MER

Hittade du inget av intresse?

Saknar du intressanta aktiviteter i ditt område? Då kan du vara med och påverka utbudet. Det är roligt!

Engagera dig